'Amandelbloesem' - Vincent van Gogh, 1890 (detail)

'Amandelbloesem' - Vincent van Gogh, 1890 (detail)

 
Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien
— George Sand, Frans schrijver 1804-1876
 
 

Een beeld van iemands levensstandaard en -sfeer is een belangrijk aspect bij het afwegen van de matchkansen

 

Werkwijze

DPS werkt uitsluitend op basis zoekopdrachten en persoonlijk contact. Intakegesprekken zijn in principe altijd bij mensen thuis. Immers een beeld van iemands levensstijl en -standaard is in sterke mate medebepalend bij de afweging van de matchkansen. Bij die gelegenheid willen we dan ook weten welke visuele presentatie de voorkeur heeft: een of meer portretfoto’s en/of een korte video-introductie.

Het zoekproces

Een vastliggend ‘masterplan’ is er niet. De praktijk heeft geleerd dat rekening houden met specifieke omstandigheden en wensen vanuit de cliënt, het beste werkt. Voor mensen die, om maar wat te noemen, tegen adverteren zijn, zal op een of meer andere vlakken extra inzet nodig zijn. In het algemeen zijn de volgende initiatieven en omstandigheden van invloed op het gewenste eindresultaat:

  1. een advertentie in een of meer passende media

  2. bekendheid en reputatie van de intermediair

  3. een niet onaanzienlijk bestand van mensen die in beeld zijn geweest als kandidaat, en deels nog bemiddelbaar zijn

  4. een relatief groot persoonlijk netwerk (lees: ‘stepstones’)

  5. social media (Facebook en eventueel Linkedin)

  6. bewezen inventiviteit voor het bedenken van alternatieve ‘tools’

Bij het informeren van kandidaten maken we gebruik van informatie en indrukken uit de intake met de cliënt. Psychologische factoren zijn belangrijk, maar niet essentieel. Waar het vooral om gaat, is dat bij de presentatie van een cliënt, de kandidaat het gevoel krijgt graag verder te willen. Vandaar de voorkeur voor een video-introductie. De stem, de ogen en de gezichtsuitdrukking dragen in sterke mate bij aan een mogelijk succesvol contact.

De eerste ontmoeting

Is er sprake van een kansrijke match, dan krijgt de cliënt dit telefonisch te horen. Dit kan betrekking hebben op iemand uit ons bestand of netwerk, een reflectant op een advertentie (‘kandidaten’) of iemand die via/via in beeld kwam, bijvoorbeeld vanuit een aanbeveling. Intussen is er met deze geïnteresseerde ook een intake geweest en is er beeldmateriaal uitgewisseld. Bij onverminderde wederzijdse interesse bespreken we hoe men zich de eerste ontmoeting voorstelt. Stelt men prijs op suggesties of adviezen van mij, dan hoor ik dat graag.

Tot slot: mochten er specifieke wensen zijn die afwijken van deze werkwijze, dan zijn deze uiteraard bespreekbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 'intake light' voor mensen die opzien tegen een nogal diepgravend gesprek. 

Honorarium

In onze praktijk werken we met jaarcontracten van € 6.250 incl. 21% BTW, dit is exclusief in sommige gevallen noodzakelijke advertentiekosten. We begrijpen dat sommigen deze investering als nogal fors kunnen ervaren. Vandaar dat we hier nadrukkelijk bij willen zeggen dat onze manier van werken over het algemeen tijdrovend is. Denk hierbij vooral aan de persoonlijke begeleiding (van over het algemeen terecht kritische cliënten) en de nodige intakes bij kandidaten aan huis. 

De zogeheten 'succesfee' kennen we niet. Omdat het om liefde gaat, vinden wij een dergelijke 'bonus' niet passen. Wij gaan uit van een zo groot mogelijke zekerheid door uitsluitend voor mensen te werken die wij om meerdere redenen in principe als goed bemiddelbaar beschouwen.